Thang điểm toeic

Bạn muốn biết Thang điểm TOEIC?

Khi hoàn thành bài TOEIC Test, các bạn vào thang điểm toeic này để tính ra số điểm thật nhe. Từ kết quả, các bạn sẽ có những bước ôn thi TOEIC sao cho hiệu quả để đạt điểm số cao nhất trong kỳ thi TOEIC

Ví dụ:

1. Sau khi kết thúc làm bài, số câu đúng của bạn là:

  •         Listening: 70
  •         Reading:   66

2. Bạn sử dụng bảng  Convert, điểm của bạn sẽ thay đổi thành:

  •        Listening: 380
  •        Reading:   310

3. Như vậy, tổng điểm của bạn là gộp của 2 phần lại: 690

Thang điểm TOEIC
Sau đây là bảng đánh giá trình độ tiếng anh của các bạn thông qua từng thang điểm cụ thể:

Score Level General Description
875 to 990 Professional proficiency in English.
Able to communicate effectively in any situation.
730 to 875 Proficiency in English.
Able to satisfy most work requirements with language that is often, but not always, acceptable and effective.
590 to 730 Working proficiency in English.
Able to satisfy most social demands and limited work requirements.
500 to 590 Advanced Level In English.
Can initiate and maintain predictable face-to-face conversations and satisfy limited social demands.
300 to 550 Intermediate Level in English. 
Speaker has a functional,but limited proficiency. Able to maintain very simple face-to-face conversations on familiar topics.
200 to 300 Beginning Level in English. 
Able to satisfy immediate survival needs.
Nếu bạn thấy bài viết có ích xin vui lòng LIKE hoặc Google + để chia sẻ cho bạn bè cùng học